Inhoudsopgave
les 14
Praktische toepassingen van blockchain technologie
Praktische toepassingen van blockchain technologie

5 min leestijd

Bijgewerkt

Praktische toepassingen van blockchain technologie

Bij het woord blockchain denken veel mensen meteen aan cryptocurrency. Er zijn echter nog meer toepassingen te bedenken voor de blockchain. Een blockchain is een digitaal grootboek waarin transacties worden gepubliceerd en gedistribueerd over een netwerk van computersystemen. Een blockchain bestaat uit een keten van blokken. Elk blok bevat een bepaald aantal transacties. Wanneer een nieuwe transactie wordt uitgevoerd, wordt deze gevalideerd door het gedecentraliseerde netwerk en indien correct, toegevoegd aan een blok in de blockchain. 

Een blockchain is dus een gedecentraliseerde database. Zo’n soort systeem is niet nieuw. Daarnaast wordt elke transactie beveiligd met een onveranderlijke cryptografische handtekening, ook wel hash genoemd. 

De onveranderlijkheid van deze handtekening is één van de belangrijkste voordelen achter de blockchain-technologie. Transacties kunnen dus niet aangepast, verwijderd of vervalst worden. 

Vijf praktische toepassingen van de blockchain-technologie 

Betalingen

De blockchain-technologie is in de eerste plaats bekend geworden vanwege de bijhorende cryptocurrency en financiële transacties. De meest voor de hand liggende toepassing van een blockchain is dan ook het uitvoeren van betalingen. 

Wanneer een betaling via de bank gaat, kan het enkele dagen duren voordat deze uitgevoerd wordt. Afhankelijk van de locatie en de bank, kunnen er ook hoge transactiekosten aangerekend worden. Dit is zeker het geval als het om een internationale betaling gaat. Dezelfde redenering geldt voor het aankopen van aandelen, fondsen, of andere financiële producten op de beurs, aangezien deze ook gecontroleerd worden door een centrale autoriteit. 

Transacties via een blockchain worden over het algemeen binnen enkele minuten uitgevoerd en hebben meestal lagere transactiekosten. Een eerste optie is dat winkels en bedrijven zelf cryptocurrency accepteren als betaalmiddel,dit is volgens regelgeving niet verboden. Uiteindelijk zullen ze deze cryptomunten wel moeten omzetten naar euro’s om er belasting over te kunnen betalen. Een tweede optie is dat het hele digitale betalingssysteem van fiat geld niet meer via de centrale banken gaat, maar op een blockchain gezet wordt. 

Informatieveiligheid

Een tweede voor de hand liggende praktische toepassing van blockchain-technologie is informatieveiligheid. De waarde van een cryptocurrency kan erg fluctueren, maar de technologie achter de blockchain is stabiel en veilig. Dit wekt steeds vaker de interesse van banken, investeringsmaatschappijen en grote IT-bedrijven. 

Net zoals bij een normaal grootboek, controleert en registreert de blockchain elke transactie. Op deze manier ontstaat er een publieke, zoekbare database van alle uitgevoerde transacties. In tegenstelling tot traditionele grootboeken slaat de blockchain deze transactiegegevens op in een uitgestrekt netwerk van wel duizenden computers over de hele wereld, afhankelijk van het type cryptocurrency. 

Door op deze gedecentraliseerde manier informatie te verspreiden en op te slaan, wordt de informatie ook beter beveiligd. Een bank heeft deze luxe niet. Het is niet ondenkbaar dat het computersysteem van een bank gehackt kan worden, waarna de hackers geld kunnen overschrijven naar hun eigen rekening.  

Een centraal computersysteem heeft namelijk een single-point-of-failure. Het is hierdoor makkelijker om een centraal systeem dan te hacken dan een blockchain. Een blockchain bestaat namelijk uit een groot netwerk van computers. Je zult dan eerst een groot aantal computers moeten uitschakelen voordat de blockchain tot stilstand wordt gebracht.

Door financiële informatie op te slaan op een groot netwerk over de hele wereld, is het praktisch onmogelijk om de data te wijzigen, vervalsen, of te verwijderen uit de blockchain. Een blockchain hacken is zeer lastig, omdat een hacker minstens 51% van het hele netwerk in bezit moet hebben om transacties te kunnen vervalsen. In plaats van één server van de bank, moeten ze nu minstens 51% van het hele blockchain-netwerk hacken om een transactie te vervalsen. 

Toeleveringsketen

Toeleveringsketens (supply chains) bestaan uit complexe netwerken van leveranciers, fabrikanten, distributeurs, verkopers en kopers. Een gedeelde IT-infrastructuur van een blockchain zou de samenwerking voor alle partijen kunnen stroomlijnen. Dit zou de traceerbaarheid en transparantie enorm verbeteren.

Door de toeleveringsketens van producten in kaart te brengen met behulp van blockchain, is het mogelijk om het reeds afgelegde traject van het product voor te stellen aan de consument. Steeds meer consumenten willen weten waar hun producten vandaan komen. Traceerbaarheid via een blockchain garandeert echte, verifieerbare en onveranderlijke gegevens over de herkomst van een product. 

Transparantie zorgt voor meer vertrouwen door gegevens als certificeringen en claims vast te leggen en openbaar te maken. Eenmaal geregistreerd op de blockchain, kan de authenticiteit worden geverifieerd door externe auditors. De informatie wordt meteen real-time bijgewerkt en gevalideerd. 

Verkiezingen

Het idee van online stemmen neemt toe in populariteit in moderne samenlevingen. Het heeft een groot potentieel om de organisatiekosten te verlagen en de opkomst te verhogen. Ondanks deze voordelen wordt online stemmen met enige voorzichtigheid bekeken omdat er ook nadelen aan verbonden zijn. Online stemmen kan leiden tot grootschalige manipulatie. Elektronische stemsystemen moeten dus legitiem, nauwkeurig, veilig en gemakkelijk zijn. 

De blockchain kan deze garanties bieden. Dankzij het gedistribueerde en onveranderbare karakter van de blockchain is het onmogelijk om stemmen te beïnvloeden of te vervalsen. Door de blockchain publiek te maken, kan iedereen de resultaten zelf inzien. 

Persoonlijke identiteit opslag

Een andere praktische toepassing van de blockchain-technologie is het opslaan en beveiligen van de identiteit. Het bijhouden van persoonlijke data zoals een burgerservicenummer, geboortedatum of adres is veiliger op een blockchaindan de traditionele systemen die nu gebruikt worden

Ook kun je de toegang tot deze data makkelijker maken voor bepaalde instanties. Banken, verzekeraars, of de overheid vragen regelmatig naar een bewijs van identiteit. 

In het buitenland is het veilig bijhouden van persoonlijke data nog crucialer. Een identiteitskaart wordt vaak alleen in het land van herkomst herkend, tenzij het land aangesloten is bij de Europese Unie. Om andere landen te bezoeken is het nodig om een paspoort mee te nemen. Door persoonlijke data op te slaan op een blockchain, kan elk land de benodigde gegevens van een persoon opvragen.

Conclusie

De blockchain-technologie wordt voornamelijk gelinkt aan cryptocurrency. Toch heeft deze technologie nog tal van andere praktische toepassingen dankzij de veiligheid en het niet-veranderbare karakter.

Met een blockchain kunnen betalingen stukken veiliger, sneller en goedkoper uitgevoerd worden. Dankzij het gedecentraliseerde en onveranderlijke karakter van de blockchain is het beveiligen van informatie ook makkelijker dan de traditionele manier. Een volgende praktische toepassing is het in kaart brengen van de levensloop van een bepaald product, de zogenaamde toeleveringsketen. Consumenten willen steeds vaker weten waar hun product vandaan komt en daar kan de blockchain een handige tool voor zijn. Hoewel het nu nog toekomstmuziek is, is het uitvoeren van online verkiezingen ook mogelijk met de blockchain-technologie. De blockchain kan daarbij helpen bij het beveiligen én toegankelijker maken van persoonlijke informatie zoals een burgerservicenummer, geboortedatum of adres.