Inhoudsopgave
les 9
Wat is crypto staking?
Wat is crypto staking?

7 min leestijd

Bijgewerkt

Wat is crypto staking?

Steeds vaker wordt het woord ‘staking’ genoemd in combinatie met crypto trading. Het is een populaire investeringsstrategie waarmee crypto beleggers een passief inkomen kunnen verdienen. Staking werkt door crypto valuta vast te zetten in smart contracts en er een beloning voor terug te krijgen. 

Het staken zelf gebeurt door crypto valuta vast te zetten, hiermee worden transacties gevalideerd en nieuwe blokken toegevoegd aan de blockchain.

Het werkt alleen met Proof of Stake protocollen, wat qua energie een veel duurzamer alternatief is voor het Proof of Work (PoW) consensus mechanisme. Proof of Work gebruikt computerkracht om complexe cryptografische vragen of puzzels te beantwoorden. Hier zijn grote en krachtige computers voor nodig die veel energie gebruiken om hun taak uit te voeren. Dit proces heet ‘minen’ en alleen de eerste miner die een antwoord vindt, voegt het volgende blok toe. Bitcoin en op dit moment nog steeds Ethereum, zijn hier voorbeelden van. Ethereum is bezig om over te stappen van het Proof of Work mechanisme naar het Proof of Stake mechanisme. Hier kunt u meer over lezen in dit artikel.

Proof of Stake voegt op een duurzamere manier blokken aan een blockchain toe. Het werkt zo:  de persoon die de grootste hoeveelheid tokens staket, heeft de meeste kans om het volgende blok toe te voegen. Tijdens staking zijn de crypto valuta in een wallet opgeslagen en kunnen ze niet worden gebruikt om mee te handelen. Er wordt wel een beloning ontvangen tijdens de staking periode, waardoor een passief inkomen kan worden gegenereerd. Dit is vergelijkbaar met rente bij een bank, behalve dat staking tarieven voor crypto valuta over het algemeen hoger liggen.

Elk Proof of Stake mechanisme heeft andere regels om aan staking deel te nemen. Er kunnen verschillen zijn in de minimale hoogte van het in te leggen bedrag of hoe lang het bedrag vastgezet moet worden.

Hoe werkt staking?

Staking werkt door cryptocurrency van een Proof of Stake blockchain te kopen. Het bezitten van een valuta betekent niet dat iemand ook gekozen wordt. Deze persoon moet deze valuta namelijk eerst vastzetten in een smart contract. Dán pas is er een kans dat iemand als validator wordt gekozen.

Wat zijn staking pools?

Staking pools zijn groepen waar stakers hun inleg combineren, deze pools worden opgezet  op een decentrale exchange (DEX). Op deze manier kan er toch aan staking deelgenomen worden, ook als de minimaal vereiste inleg per staker niet gehaald wordt. Door de inleg te combineren, kan dit wel. De pool is een smart contract waar iedere deelnemer zijn inleg vastzet, depool wordt bestuurd door een pool manager. 

Elke staking pool heeft een andere Annual Percentage Yield (APY), in het Nederlands het jaarlijkse rentepercentage. Het is daarom belangrijk om eerst te onderzoeken hoe hoog de APY van de staking pool is en hoelang tokens vastgezet moeten worden. Staking pools hebben daarbij ook vaak hoge kosten, waardoor de winst naar beneden wordt bijgesteld.

Bij elke vorm van staking worden er bij het toevoegen van een nieuw blok aan de blockchain nieuwe munten gemint. Dit is de beloning van de validator. Het kan ook voorkomen dat een ander soort crypto valuta als beloning gegeven wordt.

Tokens die worden gebruikt voor staking blijven in bezit van de deelnemer. Je kunt er alleen niet mee handelen zolang ze voor staking gebruikt worden. Op het moment dat de deelnemer besluit te stoppen met staken, krijgt hij de tokens weer in zijn wallet gestort. 

Bij sommige protocollen kan dit proces, genaamd ‘unstaking’, een tijdje duren. Het is ook mogelijk dat tokens voor een periode niet uit het staking-proces gehaald kunnen worden. Afhankelijk van het protocol is het dan niet mogelijk om te stoppen met staken totdat de periode voorbij is. Wilt de staker eerder stoppen, dan kan er soms een boete komen. 

Zijn er nog andere staking protocollen?

Behalve het Proof of Stake protocol, zijn er ook nog een paar andere varianten. We noemen ze hier:

Delegated Proof of Stake (DPoS)

Bij Delegated Proof of Stake zijn de deelnemers van het staking-proces ‘delegators’. Een delegator wordt gekozen voor het valideren van blokken door tokens naar een staking pool te versturen. Daar worden ze vervolgens aan een specifieke delegate gelinkt. De tokens worden niet naar een andere wallet overgebracht, een staking serviceprovider zorgt ervoor dat tokens in een staking pool terechtkomen. 

Bij DPoS wordt een kleiner aantal delegates gebruikt. Je kunt uit ongeveer twintig tot honderd delegates kiezen. Dit betekent dat de delegates snel wisselen en niet steeds dezelfde delegates nieuwe blokken toe mogen voegen. De gekozen delegates krijgen een beloning na het toevoegen van een nieuw blok en delen deze beloning met de pool. Hoe hoger iemands aandeel in de pool is, hoe hoger de beloning voor de individu uitvalt. Als iemand voor 5% aan de totale pool deelneemt, krijgt die persoon ook 5% van de beloning. Met DPoS is het makkelijker om aan staking deel te nemen dan bij Proof of Stake, omdat het niet afhangt van hoeveel tokens iemand in zijn bezit heeft. 

Blockchains als Lisk, EOS en Tron maken gebruik van het Delegated Proof of Stake mechanisme.

Nominated Proof of Stake (NPoS)

Bij Nominated Proof of Stake zijn er twee actoren. Dit zijn de validators en de nominators. De validators voegen de nieuwe blokken toe aan de blockchain, maar hebben tokens nodig die hun ondersteunen. Omdat ze van deze tokens afhankelijk zijn, zullen ze ook de regels goed volgen. Doen ze dit niet, dan worden hun tokens weggehaald als een vorm van boete. Dit wordt ook wel ‘slashing’ genoemd.

De nominators kunnen op hun beurt een validator ondersteunen en dat doen ze door hun tokens te ‘nomineren’ aan een validator. Ze kunnen tot zestien validators ondersteunen met hun tokens. Hiervoor krijgen ze dan een deel van de validators beloning. De tokens van de nominators zijn ook onderhevig aan slashing, als ze een validator ondersteunen die zich niet aan de regels houdt.

Met het NPoS wordt staking toegankelijker gemaakt voor investeerders met een kleiner budget. Voorbeelden van blockchains die NPoS gebruiken zijn Kusama, Polkadot en Edgeware.

Wat is yield farming?

Yield farming is ook een manier om passief inkomen te genereren. Cryptocurrency’s worden in een liquidity pool vastgezet met smart contracts en andere gebruikers van deze pool kunnen de crypto valuta dan lenen. Hiervoor betalen ze rente die aan de pool deelnemers uitbetaald wordt. Dit is alleen mogelijk op een DEX en hier zijn ook risico’s aan verbonden. Een liquidity pool bestaat uit twee tokens, die een deelnemer in een 50:50 verhouding, moet inleggen in de pool. Voor elke transactie die in een pool plaatsvindt, wordt een gedeelte aan kosten berekend. Dit vloeit terug in de pool. Afhankelijk van zijn aandeel wordt dan de pool deelnemer uitbetaald. Iemand met een 10% aandeel in een pool, krijgt dan ook 10% van de beloning. Een liquidity pool heeft geen orderboek en alle transacties vinden direct on-chain plaats. In een liquidity pool handel je in plaats van met een persoon, met een smart contract. De prijs van de tokens in de pool wordt door een algoritme bepaald.

Yield farming is dus een andere vorm van passief inkomen dan Proof of Stake, omdat bij yield farming crypto ingelegd wordt in een liquidity pool.

Wat zijn de risico’s bij staking?

Net als bij andere financiële handelingen, brengt ook deelname aan staking risico’s met zich mee. We noemen de belangrijkste risico’s hieronder:

  • Cryptocurrency’s hebben volatiele koersen en de prijs kan snel zakken. Met staking is het mogelijk om rendement uit de staking te halen, maar de daling van de koers kan groter zijn dan de inkomsten die uit staking gehaald worden.
  • Bij staking komt het vaker voor dat tokens voor een langere periode vastgezet worden. Tijdens deze periode is het niet mogelijk om met de tokens te handelen. Bij een prijsdaling (verlies in waarde) of stijging (winst) kan de eigenaar van de tokens deze niet verkopen.
  • Als de crypto valuta unstaked wordt, kan het somszeven dagen duren voordat de tokens weer beschikbaar zijn.
  • Validators die een grote hoeveelheid tokens bezitten, kunnen een grote invloed uitoefenen op het verifiëren van transacties.
  • Tokens die gebruikt worden voor staking kunnen weggenomen worden als de validator zich niet aan de regels houdt. De tokens gaan dan verloren.

Conclusie

Staking is een manier om een passief inkomen met cryptocurrency te generen. Niet iedereen hoeft per se een validator te zijn, maar kan toch aan het staking proces deelnemen door het uit te besteden aan een andere validator. Deze manier om inkomsten te genereren wordt steeds populairder onder crypto handelaren. Een groot voordeel van het Proof of Stake mechanisme is dat het een stuk duurzamer is dan het Proof of Work mechanisme.

Omdat er grote verschillen kunnen zijn in de voorwaarden van staking, is het belangrijk om daar goed onderzoek naar te doen. Je hebt kennis nodig over de hoeveelheid tokens die minimaal vereist zijn om aan staking deel te nemen, hoe lang de opsluitperiode is en hoeveel winst er uitbetaald kan worden. Al is dit natuurlijk nooit een garantie voor het daadwerkelijke rendement.