Inhoudsopgave
les 3
Wat zijn candlestick patronen?
Wat zijn candlestick patronen?

7 min leestijd

Bijgewerkt

Wat zijn candlestick patronen?

Candlesticks zijn gekleurde lijnen die worden gebruikt bij koersgrafieken van cryptocurrency’s en beursproducten. Hiermee wordt een prijswijziging van de koers aangegeven. Zo’n grafiek bestaat uit verschillende candles, die allemaal een tijdsbestek aangeven. Het is mogelijk om zelf het tijdsbestek te veranderen. Zo is het mogelijk om candles van één minuut, vijf minuten, één dag te bekijken. 

De kleuren van de candles verschillen per applicatie, al is hetmeestal groen en rood. De groene kleur geeft een prijsstijging aan. Dit betekent dat de prijs ten opzichte van de vorige candle is gestegen. Een rode candle geeft een prijsdaling aan, wat betekent dat het gaat om een prijsdaling sinds de vorige candle.

Het lichaam en de wick van de candles

Naast de kleuren zijn er nog een aantal verschillen tussen de candles. Zo is er een gedeelte dat dikker is, waar boven en onder een dunne lijn uitsteekt.

Het dikkere gedeelte is het ‘lichaam’ van de candlestick. Het vertegenwoordigt het verschil in prijs tussen de opening en sluiting binnen een bepaalde tijd. Stel dat iedere candle een tijdsbestek van vijf minuten heeft, dan vertegenwoordigt het lichaam de prijs op de eerste en laatste seconde van deze vijf minuten. 

De kleur van de candlestick bepaalt of het bovenste of onderste gedeelte de opening of sluiting vertegenwoordigt. Bij een rode kleur (koersdaling), vertegenwoordigt het bovenste gedeelte van het lichaam de opening en het onderste gedeelte de sluiting. Wanneer het lichaam een groene kleur heeft, vertegenwoordigt het onderste gedeelte van het lichaam de opening en het bovenste gedeelte de sluiting.

Iedere candle heeft naast het lichaam ook twee dunne uitstekende lijnen, die ook wel de ‘wick’ of ‘shadow’ worden genoemd. De bovenste wick geeft de hoogste prijs aan die is bereikt binnen het ingestelde tijdsbeste. De onderste wick geeft de laagste prijs aan die is bereikt binnen de ingestelde tijd. Wanneer de wicks lang zijn, kun je concluderen dat er grote prijsschommelingen zijn geweest in de ingestelde tijdsperiode.

Wat is een candlestick patroon?

Candlestick patronen zijn herhalingen van koersbewegingen. Candlesticks zijn meer dan een simpele weergave van de koersbeweging. In het verleden hebben koersen veel data opgeleverd, die gebruikt worden voor het bepalen van een strategie. Dit kan gedaan worden metcandlestick patronen.

Omdat er veel data beschikbaar is, kan men patronen herkennen in de candlestick grafiek. Traders proberen deze  patronen te herkennen om hier een bepaalde strategie op toe te passen door middel van technische analyse. Deze patronen bieden echter geen zekerheid tot succes, men kan deze als ‘hulpmiddel’ beschouwen! Hieronder zijn enkele veelgebruikte hulpmiddelen omschreven.

Steun en weerstand

Om de meest voorkomende candlestick patronen te begrijpen, is het belangrijk om te weten wat de steun- en weerstandslijnen van een koers zijn.

Het weerstandsniveau is het prijsniveau waar een koers niet boven lijkt te komen. De koers heeft dan een piek. De prijs gaat eerst omhoog, waarna er een prijsniveau is waarop de koers weer omlaag gaat. Het is vervolgens mogelijk om een weerstandslijn te tekenen over alle weerstandsniveaus.

Het steunpunt is het prijsniveau waar de koers niet onder lijkt te komen. Na een stijging volgt er een daling welke op een bepaalde prijs stopt. Vervolgens lijkt de koers weer te stijgen. De prijs waarop de koers stopte met dalen, wordt het steunpunt genoemd.

Moving averages

De moving averages geeft het gemiddelde van een koers aan en wordt door veel crypto traders gebruikt wanneer ze een candlestick-grafiek gebruiken. Het is een krachtig hulpmiddel omdat duidelijk wordt wat de gemiddelde prijs van een cryptocurrency is tijdens een bepaalde periode.

Vaak loopt deze lijn onder de candlesticks door, als steunlijn. Er zal vervolgens echter een punt komen waarop de lijn boven de candlesticks uitkomt, waarna het een weerstandslijn wordt. Veel crypto traders gebruiken deze lijn om een patroon in de ommekeer van de koers te bepalen. Zo kunnen ze inspelen op de koers wanneer ze denken dat de moving averages een ommekeer van de koers aangeeft.

Veelgebruikte candlestick patronen

Koersbewegingen uit het verleden kunnen zich gaan herhalen in de toekomst, al is dit natuurlijk nooit helemaal zeker. Daarom is het mogelijk om door bepaalde candlestick patronen te herkennen een plan te maken voor toekomstige trades. Onderstaande candlestick patronen zijn het bekendst.

Het zogenoemde “Head and shoulders pattern” is een patroon dat bestaat uit drie pieken waarvan de middelste het hoofd is, dit is dan ook de hoogste prijs (binnen dit patroon). Het breken van de “neckline” kan een ommekeer van de bestaande langere termijn trend betekenen.

Een bull flag is een bekende term in de crypto wereld, deze kan gezien worden als een doorgaande trend in een opgaande markt, dit is te herleiden aan een opeenvolging van groene candles wat dan ook de pole wordt genoemd. In de flag is over het algemeen en ietwat neerwaardse beweging zichtbaar. Als de trend in de flag gebroken wordt dan is de bull flag bevestigd en breekt deze over het algemeen naar boven uit.

Een bear flag is het tegenovergestelde van een bull flag. Een opeenvolging van rode candles (neergaande trend) kenmerkt de pole, in de flag onstaat vervolgens een lichte uptrend als deze de higher low doorbreekt is de bull flag bevestigd en breekt deze over het algemeen naar beneden uit.

Een Symmetrical triangle is een patroon dat kan ontstaan in een neerwaards, neutrale of opgaande trend. De prijs begeeft zich in een driehoek waarbij highs en de lows steeds dichterbij elkaar komen todat de punt van de driehoek is bereikt. Afhankelijk van de langere trend zal deze uitbreken.

Hoe kan je candlestick patronen zelf herkennen?

Bovenstaande candlestick patronen zijn maar enkele van de vele patronen die bekend zijn. Het toepassen van deze candlestick patronen bij het handelen in cryptocurrency’s is vaak lastiger dan gedacht. Meestal heeft het weinig zin om de patronen alleen een keer door te nemen. Een patroon kan namelijk in verschillende vormen worden weergegeven, al is dit natuurlijk ook afhankelijk van tijdsperiode die wordt ingesteld.

Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat een patroon geen garantie biedt op een prijsstijging of -daling. De kans is ook groot dat de koers uiteindelijk een andere beweging maakt dan het patroon aan zou geven. 

Conclusie

De koers van een cryptocurrency wordt in de meeste gevallen door middel van candlesticks weergegeven. Deze candlesticks vormen samen de grafiek die aangeeft hoe de prijs van een cryptocurrency zich over een bepaalde periode heeft gedragen. Iedere candle vertegenwoordigt een vooraf ingestelde tijdsperiode. De kleuren geven aan of het om een stijging (groen) of daling (rood) van de prijs gaat.

Niet alleen de kleur van de candlestick is een belangrijk kenmerk, ook de vorm van het lichaam zegt veel over hoe een cryptocurrency binnen een bepaald tijdsbestek is verhandeld. Het dikkere gedeelte geeft de opening en sluiting van de prijs aan, terwijl het uitstekende gedeelte, de wick, de hoogste en laagste prijs aangeeft waarvoor een cryptocurrency is verhandeld.

Alle candlesticks samen maken een grafiek. Het is mogelijk om bepaalde patronen in deze grafieken te herkennen. Soms herhalen gebeurtenissen uit het verleden zich in toekomstige trades. Daarom is het mogelijk om candlesticks patronen te gebruiken om een strategie te bepalen voor toekomstige trades, al biedt dit natuurlijk geen enkele garantie.