Inhoudsopgave
les 6
Hoe werkt een crypto wallet en wat is een wallet adres?
Hoe werkt een crypto wallet en wat is een wallet adres?

8 min leestijd

Bijgewerkt

Hoe werkt een crypto wallet en wat is een wallet adres?

Fiat valuta, zoals de euro, worden opgeslagen op een bankrekening waar alleen de eigenaar van de rekening toegang tot heeft. Anderen kunnen geld naar de bankrekening versturen en de eigenaar kan het geld van de bankrekening uitgeven.

Het eigenaarschap van eencryptocurrency wordt op de blockchain opgeslagen. Wanneer iemand toegang wil tot zijn cryptocurrency, moet het blockchain-netwerk zeker weten dat ze met de rechtmatige eigenaar te maken hebben. Hiervoor worden de public en private keys gebruikt. De public key wordt gebruikt voor de creatie van het wallet adres en is publiek bekend. 

De private key kan vergeleken worden met een wachtwoord en is dus ook privé. De eigenaar krijgt alleen toegang tot zijn of haar cryptocurrency’s met de juiste sleutelcombinatie (public en private key).

Wat is een crypto wallet?

Wanneer je cryptocurrency’s hebt, wordt het eigenaarschap opgeslagen in het grootboek van de blockchain. Cryptocurrency’s worden niet gekoppeld aan de persoonsgegevens (zoals de naam) van een gebruiker. In plaats daarvan zijn ze gekoppeld aan de private key.

De private key van de gebruiker wordt samen met de public key opgeslagen in de crypto wallet. Met de crypto wallet kan de gebruiker dus toegang krijgen tot de cryptocurrency’s die gekoppeld zijn aan de private key van de gebruiker.

Iedere blockchain maakt gebruik van een andere techniek en daarom heeft iedere blockchain zijn eigen keys. Een wallet kan meerdere private keys bevatten, waardoor het niet nodig is om voor iedere cryptocurrency een andere wallet te gebruiken. Dit geldt niet voor iedere wallet: er zijn ook wallets die alleen de keys van een specifieke blockchain kunnen bewaren.

Hoe werkt een crypto wallet?

Iedere gebruiker heeft dus een public en een private key. De public key is openbaar en dus bekend bij het hele blockchain-netwerk. De private key is alleen voor de gebruiker Om het makkelijker te begrijpen kun je de private key vergelijken met een wachtwoord. Met dit wachtwoord krijgt een gebruiker toegang tot zijn cryptocurrency’s.

Op het moment dat iemand cryptocurrency’s wil verzenden, zal hij een verzoek doen bij het netwerk van de blockchain. Vanuit de wallet kan de gebruiker aangeven hoeveel cryptocurrency’s hij wilverzenden, waarna er met de private key een digitale handtekening wordt gemaakt. Die wordt naar het netwerk verstuurd.

De nodes in het netwerk controleren of de keys in het grootboek voorkomen. Als de combinatie van de public en private key klopt, wordt er gecheckt of de gebruiker inderdaad eigenaar is van het ingevoerde transactiebedrag. Op deze manier voorkomt het netwerk dat een gebruiker cryptocurrency’s uitgeeft waar hij eigenlijk geen eigenaar van is.

Wanneer alles juist is, wordt het eigenaarschap van de cryptocurrency overgeschreven naar de ontvanger. Hiervoor is alleen de public key nodig. De verzender van  de transactie heeft namelijk niet de private keys van de ontvanger.

Is toegang tot een wallet mogelijk na verlies van de keys? 

Het is belangrijk om je public en private keys goed te bewaren. Wanneer deze zijn verloren, is toegang tot de crypto wallet nooit meer mogelijk. Dit is de reden dat crypto wallets gebruikt worden. Het is niet nodig om de keys zelf te onthouden aangezien de wallet dit al doet.

Gelukkig is het mogelijk om een back-up van een crypto wallet te maken. Hierdoor is er altijd vanaf een ander apparaat toegang tot de crypto wallet. Hoe zo’n back-up eruit ziet, verschilt per wallet. In de meeste gevallen geeft de wallet een zogenaamde seed phrase. Dit zijn een bepaald aantal woorden waarvan de volgorde cruciaal is.

De woorden dienen in de juiste volgorde opgeslagen te worden. Voor de veiligheid is het belangrijk om deze woorden niet op hetzelfde apparaat als de wallet op te slaan. In plaats daarvan kun je ze beter bewaren op een plek die niet is verbonden met het internet, zoals op papier.

Mocht de toegang tot de wallet ooit verloren gaan, dan is het mogelijk om de seed phrase in te voeren. Dan heb je opnieuw toegang tot de wallet.

Wat is een wallet adres?

Een crypto wallet adres is de hash-versie van de public key. Je kunt het vergelijken met het IBAN-nummer van een bankrekening. Zodra iemand cryptocurrency’s wil verzenden, voert hij het wallet adres in om aan te geven waar de cryptocurrency’s naartoe moeten gaan.

Dit betekent dat een wallet adres niet hetzelfde is als een public key, wat vaak wel gedacht wordt. Iedere public key is 256 bits lang. De hash die hieruit voortkomt is 160 bits lang en hoofdlettergevoelig. Daarom kun je het wallet adres het beste kopiëren , in plaats van deze over te typen.

Er zijn gevallen bekend waarbij het wallet adres van gebruikers werd ‘gespoofed’. Wanneer een gebruiker zijn wallet adres kopieert, zorgen hackers ervoor dat de kopie wordt vervangen door het wallet adres van de hackers. Vervolgens plakt het slachtoffer het wallet adres en worden de cryptocurrency’s na het uitvoeren van de transactie verzonden naar de hackers. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om het wallet adres altijd dubbel te controleren. 

Verschillende soorten crypto wallets

Er zijn verschillende wallets die gebruikers kunnen kiezen voor het bewaren van hun public en private keys. Iedere wallet geeft toegang tot de cryptocurrency’s, alleen verschilt de manier waarop dat wordt gedaan

Hot wallet

Een hot wallet, ook wel software wallet genoemd, wordt door de meeste mensen gebruikt. Dit is een wallet in de vorm van een software applicatie die op een apparaat draait. Deze app is te downloaden op bijvoorbeeld een laptop of smartphone, maar kan ook op een andere locatie draaien.

Software wallets zijn makkelijk aan te maken en te gebruiken. Het verschilt per aanbieder, maar de meeste hot wallets zijn erg veilig. Een ander voordeel is dat gebruiker snel toegang krijgt tot zijn cryptocurrency’s. Handig wanneer je handelt in cryptocurrency en valuta snel moet kunnen verkopen.

Ook heeft de hot wallet een aantal nadelen. Het grootste nadeel is dat de public en private keys altijd zijn verbonden met het internet. Hierdoor hebben hackers een kans om bij de keys te kunnen komen. Daarom is het verstandig om het apparaat waar de hot wallet op staat goed te beveiligen en niet te verbinden met een openbaar WiFi-netwerk.

De wallet die je bij Bitvavo gebruikt, is een voorbeeld van een hosted wallet. Via een webapplicatie heb je toegang tot je cryptocurrency’s. Het merendeel van de digitale valuta die bij Bitvavo wordt bewaard, is opgeslagen in cold wallets. Dit zodat jouw cryptocurrency zo veilig mogelijk worden bewaard.

Externe hot wallets

Een hot wallet kan gekoppeld zijn aan een crypto exchange, zoals Bitvavo. In dat geval worden de cryptocurrency’s na aankoop direct naar deze wallet verplaatst, zonder daar iets voor te hoeven doen.

Het is ook mogelijk om cryptocurrency’s te verplaatsen naar een externe hot wallet. Dit is een wallet die niet is gekoppeld aan een crypto exchange, maar extern gedownload kan worden. Dit kan een applicatie zijn die lokaal op aan apparaat werkt, al bestaan er ook externe browser wallets. Deze wallets bewaren de keys in de webbrowser. Het voordeel is dat de wallet snel gekoppeld wordt aan de exchange waar cryptocurrency’s verhandeld kunnen worden.

Een browser wallet is overigens niet het veiligste type wallet. Daarom is het niet aan te raden om grote bedragen in een browser wallet te bewaren.

Cold wallet

Cold wallets zijn de veiligste manier voor het bewaren van cryptocurrency’s. Deze wallet, beter bekend als hardware wallet, bewaart de public en private keys op een hardware apparaat dat is beveiligd met cryptografie. Deze crypto wallet is te vergelijken met een USB-stick.

Het is alleen mogelijk om toegang tot de keys te krijgen, alsde wallet is verbonden met een ander apparaat, zoals een laptop. Dit maakt de cold wallet ontzettend veilig, omdat hackers niet bij de keys kunnen komen wanneer de wallet niet is verbonden.

Een nadeel van cold wallets, is dat het langer duurt om toegang te krijgen tot de keys. Ook zal de wallet op een veilige plek bewaard moeten worden, omdat bij verlies van de wallet de private en public keys voorgoed verloren zijn.

Een hardware wallet kun je het beste kopen bij de fabrikant of een geautoriseerde verkoper. Iemand zou de public en private keys van een hardware wallet kunnen kopiëren voordat de wallet wordt doorverkocht. Wanneer het slachtoffer cryptocurrency’s koopt en koppelt aan zijn keys, kan de verkoper de cryptocurrency’s uitgeven.

Paper wallet

De paper wallet is de minst gebruikte vorm om de keys te bewaren. De manier waarop deze wallet werkt is simpel. Eerst creëer je  een private en public key, wat je met verschillende applicaties kunt doen. Hierna sla je deze keys ergens op. Dit kan  door de keys ergens op te schrijven, vandaar de naam van dit type wallet.

Een paper wallet kan erg veilig zijn, indien de keys op een veilige manier worden opgeslagen. Dit geeft ook direct het nadeel aan. Wanneer de paper wallet is verloren, is toegang tot cryptocurrency’s niet meer mogelijk. De vinder van een paper wallet heeft vervolgens wel toegang tot de cryptocurrency’s van de wallet-eigenaar.

Conclusie

Een crypto wallet bewaart de public en private keys waarmee iemand toegang krijgt tot zijn cryptocurrency’s. Dit betekent dat de cryptocurrency’s niet in de wallet worden opgeslagen, wat veel mensen wel denken. Daarom kan een crypto wallet niet vergeleken worden met de werking van een bankrekening.

Wanneer de gebruiker van een wallet toegang wil tot zijn cryptocurrency’s, om deze bijvoorbeeld te verzenden naar iemand anders, wordt de wallet gebruikt voor de transactie. Na het ingeven van de hoeveelheid verzendt de wallet deze informatie samen met de keys naar het netwerk van de blockchain. Hier wordt de transactie vervolgens verwerkt.

De public en private keys moeten niet verward worden met het wallet adres. Een public key bestaat uit 256 bits, terwijl het wallet adres uit 160 bits bestaat.

Er zijn verschillende soorten wallets, waarvan de hot wallet de meest gebruikte is. Dit is een wallet die op een apparaat staat en altijd is verbonden met het internet. Dit maakt de hot wallet minder veilig dan de cold wallet. De cold wallet is een fysieke wallet die losgekoppeld kan worden van een apparaat, waarna er geen toegang mogelijk is tot de keys die op de wallet staan opgeslagen. Het is ook mogelijk om een paper wallet te gebruiken. In dat geval bewaar je de public en private keys door ze handmatig ergens te bewaren, zoals op papier.